──── Indrets

Trets arquitectònics del Mas Surroca.

El  passat   29  d’ Octubre , Fèrem una anada a Surroca per tal de veure una de les cases interesants de l’Alta Garrotxa.Un bon nombre d’ assistents , escoltaren les explicacions del propietari Sr. Joaquím Coch , qui molt amablement ens la mostrar, així com les característiques constructives narrades per l’ Arquitecta Olga Muñoz, i algunes anecdotes de la vida a aquell Mas de fills i nets d’ alguns estadants com en Pere Surroca, i L’ Esteve Carrera.